ด่วน! 2 คดียักษ์ ยุบพรรคก้าวไกล-ถอดถอนนายกฯ ยังไม่จบ พิจารณาอีกรอบ 18 มิ.ย.

12 มิ.ย. 67

 

ด่วน! 2 คดียักษ์ ยุบพรรคก้าวไกล-ถอดถอนนายกฯ ยังไม่จบ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันจันทร์นี้ เตรียมพิจารณาอีกรอบ 18 มิ.ย. 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มิ.ย. 67 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ พรรคก้าวไกล ในคดีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่า พรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ กรณีการเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา 

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยยุบพรรค เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง กก.บห.ง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกก.บห. หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกําหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง 

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล ยื่นคําร้องขอขยายระยะเวลายื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 3 ครั้ง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาทั้ง 3 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน และเมื่อครบกำหนด วันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกล ได้ส่งคำชี้แจง พร้อมกับคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนพยานเพิ่มเติม เนื่องจากมีหลายประเด็นที่โต้แย้ง ประเด็นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้ และการกระทำที่ถูกกล่าวหา ไม่ล้มล้าง ไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ และศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิ กก.บห. ซึ่งพรรคก้าวไกลได้ยื่นบัญชีพยานไว้หลายคน 

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้ กกต. ผู้ร้อง ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนักพิจารณาต่อในวันอังคารที่ 18 มิ.ย. 67 

ส่วนกรณี ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องสมาชิกวุฒิสภา 40 คน ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ 

กรณีนำความกราบบังคมทูล เพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือนในความผิดฐานละเมิดศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (4) และ (5) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ร้องทั้งสอง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้คู่กรณียื่น บัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่ 18 มิ.ย. 67 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำร้องดังกล่าว ศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมาและสั่งให้ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน ซึ่งนายเศรษฐา ในฐานะผู้ถูกร้อง ได้ส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม