ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และ รมช.กษ. ลุยทุ่งบัวแดง มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

10 มิ.ย. 67

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ทุ่งบัวแดง บึงละหาน อ.จัตุรัส พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ทุ่งบัวแดง บึงละหาน บ้านมะเกลือ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และ รมช.กษ. ลุยทุ่งบัวแดง มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

ในการนี้ รมว.กษ และ รมช.กษ. ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตกรจากพื้นที่ อ.จัตุรัส และ อ.เนินสง่า จำนวน 200 ราย 200 แปลง เนื้อที่ 3,380 ไร่ นอกจากนี้ยังได้พบปะเกษตรกรพร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และโดยรอบทุ่งบัวแดง บึงละหาน

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และ รมช.กษ. ลุยทุ่งบัวแดง มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

นายสมภาร ทาระแพน เกษตรกรผู้ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ตนได้สิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 13 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา รู้สึกดีใจ จาก พื้นที่ ส.ป.ก. มาเป็นโฉดเพื่อการเกษตร ที่สามารถโอนสิทธิในที่ดินและใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรได้ลืมตา อ้าปากพัฒนาพื้นให้ดียิ่งขึ้น มาช่วยปลุกให้เราตื่น สานฝันให้เป็นจริง และจะเก็บโฉนดแผ่นนี้ให้เป็นมรดกกับรุ่นลูกต่อไป

advertisement

ข่าวยอดนิยม