เปิดขั้นตอนเลือก "สว.ระดับจังหวัด" ลุ้นชิง 16 มิ.ย. 67

10 มิ.ย. 67

กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสมาชิกวุฒิสภา "สว.ระดับจังหวัด" อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ สว.ที่ได้รับเลือกในระดับอำเภอ ได้ที่นี่

ทั้งนี้ กกต. ได้กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ระบุว่า ขั้นตอนการเลือกไม่แตกต่างกับการเลือกระดับอำเภอ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

ขั้นแรก
- ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน เลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้
- ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่การเลือกขั้นที่สอง

ขั้นสอง
- ให้มีการแบ่งสายเป็น 4 สาย โดยการจับสลากแต่ละสายประกอบด้วยจำนวนกลุ่มเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นแรกเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน แต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้
- ผู้ที่รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดันแรก ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับเลือกไปสู่การเลือก ระดับประเทศต่อไป (อาทิตย์ 23 มิ.ย. 67)

 screenshot2024-06-12164633

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส