ลงพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

10 มิ.ย. 67

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจราชการ ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

.ลงพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

ในการนี้ รมว.กษ และ รมช.กษ. ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 200 ราย 200 แปลง เนื้อที่ 3,020–0-65 ไร่ ให้กับเกษตรกรจาก อ.เมืองชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ และอ.แก้งคร้อ นอกจากนี้ยังได้พบปะเกษตรกรพร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

.ลงพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 ราย

นางสมจิตร ฐานวิเศษ เกษตรกรผู้ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า เดิมตนเป็นชาว จ.ชัยภูมิ ย้ายไปรับราชการครูที่ จ.ลำปาง หลังเกษียณอายุราชการ จึงย้ายกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา จากการได้รับการบริการที่ดีจากทางเจ้าหน้าที่ ทำให้เดินเรื่องได้อย่างสะดวก รวดเร็วในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตนได้มีการปลูกพืชผสมผสาน เช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่ พืชผักสวนครัว มะนาว ตะไคร้ มะม่วง เป็นต้น ผลผลิตที่ได้ก็นำไปขาย ทำให้มีรายได้ทุกวัน รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ภูมิใจมากและจะรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกลูกหลานต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม