ประมวลภาพพิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

9 มิ.ย. 67

พิธีฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" (ศิลา สิริจนฺโท)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรปุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวังเชิญเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรพระราชทานถวายแด่ พระราชวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท) ในโอกาสพิธีฉลองสมณศักดิ์ฉลองการตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และ ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน ณ วัดพระธาตุหมื่นหิน ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

โดยมี นาย สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ที่ ศาลาพงษ์ศิริอนุสรณ์ วัดพระธาตุหมื่นหิน ต.กุดปลาค้าวอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรปุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

หลังจากนั้นได้เชิญเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรพระราชทานถวายแด่ พระราชวัชรธรรมโสภณ (ศิลาสิริจนฺโท) ในโอกาสพิธีฉลองสมณศักดิ์ฉลองการตั้งวัดพระธาตุหมื่นหินและฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน โดยมี ดร. สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นผู้อ่านสารสัญญาบัตรพระราชาคณะ โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการพิธีอ่านสารสัญญาบัตรพระราชาคณะชั้นราชให้ พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ เป็น พระราชวัชรธรรมโสภณ(ศิลา สิริจนฺโท) สถิต ณ ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา จ.กาฬสินธุ์มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือพระครูปลัด1 พระครูสังฆรักษ์1 พระครูสมุห์1 พระครูใบฎีกา1 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

โดยภายในพิธีมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ต่างเข้าแถวต่อคิวรับอาหารพระราชทานอย่างเป็นระเบียบ

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

พิธีฉลองตราตั้ง วัดพระธาตุหมื่นหิน "หลวงปู่ศิลา สิริจันโท"

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส