ด่วน! ส่อเลื่อน เลือก สว. เหตุ กกต.ผวาโมฆะ ถูกดำเนินคดี

6 มิ.ย. 67

 

ด่วน! ส่อเลื่อน เลือก สว. จับตา กกต.ถกเข้มพรุ่งนี้ หลังศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย 4 มาตราอาจขัดรัฐธรรมนูญ  ดึงดันเดินหน้าได้ไม่คุ้มเสีย ถูกฟ้องโมฆะ 

วันที่ 6 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีการประชุมวันที่ 7 มิ.ย. 67 เพื่อหารือในประเด็นที่ ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย 4 มาตราของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือก สว.ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ 

โดยมีรายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่ สำนักงานกกต.จะเสนอให้ กกต.ใช้อำนาจตามมาตรา 35 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกาศเลื่อนการเลือก สว.ที่ระดับอำเภอกำหนดไว้ในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ออกไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน 

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ว่า ประเด็นดังกล่าวมีผู้สมัคร สว.ร้องทั้งต่อ กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หากกกต.ยังคงยืนยันเดินหน้าจัดการเลือก สว.ตามแผนงานเดิมที่วางไว้ ย่อมเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวผู้สมัคร และกกต.และอาจนำไปสู่การร้องให้การเลือก สว.เป็นโมฆะได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการที่ทั้ง 4 มาตราของกฎหมายดังกล่าวกำหนดวิธีการเลือกว่าผู้สมัคร สว.จะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ซึ่งก็จะทำให้ กกต.หนีไม่พ้นถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเหมือนการเลือกตั้งในอดีต 

“ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นโมฆะ สิ่งที่ตามมาคือการฟ้องร้องหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ทั้ง กกต. สำนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ต้องสู้คดีกันหลายปี ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นอีก เมื่อขณะนี้ขั้นตอนของการเลือกสว.ยังไม่เกิดขึ้น กระบวนการจัดการเลือกก็ยังอยู่ ผู้สมัครก็ยังถือว่าไม่เสียหาย ดังนั้นถ้ากกต.จะมีมติเลื่อนการเลือกสว. รอศาลฯวินิจฉัยให้ชัดเจนเสียก่อนก็น่าจะเป็นผลดีกว่า เพราะก็คาดว่าไม่น่าเกิน 2 สัปดาห์นับจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเนื่องจากสำนักงานฯได้รับหนังสือแจ้งจากศาลฯ ตั้งแต่วานนี้แล้ว (5 มิ.ย. ) และกำลังเร่งทำคำชี้แจงส่งกลับไปอยู่ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกกต.ว่าจะเห็นอย่างไร” แหล่งข่าวระบุ 

อย่างไรก็ตามสำนักงาน กกต. ยังจะเสนอต่อกกต.ถึงแนวทางการเลือก สว.ต่อไปหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทั้ง 4 มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าในทางปฎิบัติสำนักงานกกต. สามารถเริ่มกระบวนการเลือกสว.ได้ภายใน 7 วัน นับแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย แต่ถ้าศาลฯมีคำวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการไปแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 เสียก่อน ซึ่งก็จะใช้เวลานานพอสมควร โดย สว.ชุดปัจจุบันจะยังคงรักษาการต่อไป 

สำหรับมาตรา 35 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 กำหนดว่า กรณีที่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือก ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศ กำหนดตาม มาตรา 12 (1) อันมิใช่เป็นกรณีตาม มาตรา 34และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (5เสียง) ว่าการดำเนินการเลือกต่อไปตามกำหนดวันเดิม จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย คณะกรรมการจะประกาศกำหนดวันเลือกใหม่ก็ได้ ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน คณะกรรมการจะสั่งยกเลิก การเลือก และประกาศกำหนดวันเลือกใหม่ก็ได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 มิ.ย. 67) ทางสำนักงานกกต.จะจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกกต. ครบรอบ 26 ปีด้วย โดยทางสำนักงานได้มีการแจ้งนัดหมายสื่อมวลชนว่าในเวลา 13.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.จะ แถลงผลงาน กกต. ในโอกาสครบรอบ 26 ปี ซึ่งคาดว่าก็จะได้มีการชี้แจงถึงผลการประชุมในกรณีดังกล่าวด้วย

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส