MEA ร่วมกับ กทม. MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

30 พ.ค. 67

MEA ร่วมกับ กทม. MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ การไฟฟ้านครหลวง โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

s__76472334_0

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า ในฐานะที่ MEA เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยี ต่อสู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอนุรักษ์พลังงานพร้อมรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

s__76472331_0

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของกรุงเทพมหานคร ที่จะได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ มีนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้พลังงานจากแสงแดดมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Energy Action Plan) เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงแห่งโซลาร์เซลล์ ตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 (Steering Committee on the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2021-2030)

s__76472338_0

สำหรับผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้มาตรฐานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่
- Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA
- X: @mea_news
- Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center

#SolarRooftop #MEAsolar
#MEAsmartservice #พลังงานสะอาด
#พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานทดแทน #โซลาร์เซลล์ #กรุงเทพมหานคร
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม