ตะลึง! ขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี หลักฐานยืนยัน โคราชอายุยาวนาน 2,500 ปี

30 พ.ค. 67

 

ตะลึง! นักโบราณคดีขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี หลักฐานยืนยันแหล่งอารยธรรม เมืองโคราชอายุยาวนาน 2,500 ปี ก่อนปรับภูมิทัศน์ 

วันที่ 30 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย ทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้มอบหมายนักโบราณคดีปฏิบัติการ โดยมีนายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา พร้อมนายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บริเวณพื้นที่ปรับภูมิทัศน์คูเมืองด้านตะวันออก ถ.อัษฎางค์ ตัดถ.พลล้าน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

เดิมเป็นอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา (สคพ.11นม.) ปัจจุบันได้รื้อถอนย้ายที่ตั้ง สคพ.11 นครราชสีมา ไปอยู่ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง 

นักโบราณคดีขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี นครราชสีมา

ในขณะคนงานกำลังขุดดิน ตามแนวกำแพงเมืองเก่า ระดับความลึก 180 เซนติเมตร พบโครงกระดูกมนุษย์ จำนวน 2 โครง ไม่ทราบเพศ โครงแรกลักษณะนอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก และห่างจากโครงแรกประมาณ 2.5 เมตรโครงที่สองลักษณะกะโหลกศีรษะถูกตัดวางอยู่บริเวณลำตัว เศษเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบ เศษกระเบื้อง กระดูกสัตว์ รวมทั้งภาชนะแบบพิมายดำ 

นักโบราณคดีขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี นครราชสีมา

ตามข้อมูลวิชาการโบราณคดี กำหนดเป็นตัวแทนของกิจกรรม หรือวัฒนธรรมโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็ก จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการโบราณคดี และเตรียมกั้นแนวเขตเป็นพื้นที่หวงห้าม 

นักโบราณคดีขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี นครราชสีมา

นายวรรณพงษ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการสำนักศิลปากรที่ 10 เปิดเผยว่า งานโบราณคดีครั้งนี้ เป็นการขุดตัวทางโบราณคดี เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้ ทน.นครราชสีมามีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะ จำเป็นต้องมีการดำเนินการทางโบราณคดี เนื่องจากทางกายภาพพื้นที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์แนวกำแพงเมืองนครราชสีมาโบราณ สันนิษฐานถูกก่อสร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราช หรือในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย 

นักโบราณคดีขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี นครราชสีมา

หลังจากดำเนินการขุดตามหลักวิชาการเบื้องต้นความลึก 130 เซนติเมตร ไม่เจอกำแพงเมืองแต่อย่างใด รวมทั้งร่องรอยหลักฐานในสมัยอยุธยา แต่เมื่อระดับความลึก180 เซนติเมตรได้เจอหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาเป็นหลักฐานช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือสมัยเหล็กช่วงอายุประมาณ 1,500-2,500 ปีมาแล้ว 

นักโบราณคดีขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี นครราชสีมา

ข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อพูดถึงเมืองนครราชสีมา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีการนำเสนออายุของเมืองนครราชสีมาเพียง 555 ปี หลักฐานในวันนี้กลายเป็นประจักษ์พยานของการมีอยู่ของผู้คนโบราณไม่น้อยกว่า 1,500-2,500 ปี ในพื้นที่บริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญในการตั้งเมืองสมัยอยุธยา มีการเลือกพื้นที่ตั้งเมืองคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นชุมชนโบราณดั้งเดิม มีการปรากฏหลักฐานต่อเนื่องเรื่อยมา ยังมีความเชื่อมโยงไปยังชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น บริเวณปราสาทพนมวันพื้นที่ อ.โนนสูงโนนไทย มีชุมชนโบราณกระจายตัวอยู่จำนวนมาก 

นักโบราณคดีขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์พันปี นครราชสีมา

ขั้นตอนต่อจากนี้ จะมีการขุดค้นตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงบริบทของหลักฐาน เพื่ออธิบายกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตให้ชัดเจนมากขึ้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประสานงานร่วมกับผู้บริหาร ทน.นครราชสีมาเตรียมวางแผนการดำเนินการกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกค้นพบต่อไป

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส