ผู้บริโภคกระอัก!ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท ฟองละ 20 สตางค์

28 พ.ค. 67

ผู้บริโภคกระอัก!ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท ฟองละ 20 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

28 พ.ค. 2567 เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด

ได้ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท หรือฟองละ 20 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม น้ำหนัก 20.5 กก.ขึ้นไป จากปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 3.80 บาท เป็นฟองละ 4 บาท นับเป็นการปรับขึ้นรอบ 3 จากครั้งแรกวันที่ 17 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เม.ย. 2567

1_39

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ทุบโต๊ะข่าว เป็นกระแส