คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลุยแดนปลาดิบ หารือด้านการประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร

28 พ.ค. 67

คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลุยแดนปลาดิบ หารือด้านการประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน ผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และความก้าวหน้าของการดำเนินงานร่วมกับ JFC ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลุยแดนปลาดิบ หารือด้านการประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร

advertisement

ข่าวยอดนิยม