ราชกิจจาฯ ประกาศ "พิชิต ชื่นบาน" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

27 พ.ค. 67

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ "พิชิต ชื่นบาน" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ 21 พ.ค.67 หลังยื่นลาออก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

ด้วย นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ความเป็นรัฐมนตรีของ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

1716817654130

 

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2567  "นายพิชิต ชื่นบาน" รมต.ประจำสำนักนายกฯ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ โดยระบุเหตุผลไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง อันจะทำให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาล หลังจากถูกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 40 คน ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายพิชิต ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) และ (5) ประเด็นว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

advertisement

ข่าวยอดนิยม