เปิดรายชื่อ 40 สว. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอนนายกฯเศรษฐา

25 พ.ค. 67

 

เปิดรายชื่อ 40 สว. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอนนายกฯเศรษฐา ปมแต่งตั้ง พิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี 

จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องของ 40 สว. ที่ยื่นเรื่องต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรมนูญหรือไม่นั้น 

โดยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะในส่วนของนายเศรษฐา แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ชี้แจงภายใน 15 วันนั้น 

วันที่ 25 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ 40 สว. ประกอบด้วย 1.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 2.นายจเด็จ อินสว่าง 3.นายจิรชัย มูลทองโร่ย 4.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 5. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต 6.นายจัตุรงค์ เสริมสุข 7.พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 8.พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ 9.ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ 10.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ 

11.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 12.พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 13.นายถนัด มานะพันธุ์นิยม 14.นายถวิล เปลี่ยนศรี 15.นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี 16.พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 17.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 18.นายธานี อ่อนละเอียด 19.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน 20.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 

21.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ 22.น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 23.นายพลเดช ปิ่นประทีป 24.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 25.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ 26.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 27.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล 28.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 29.ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 30.นางวรารัตน์ อติแพทย์ 

31.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 32.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 33.พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร 34.มล.สกุล มาลากุล 35.นายสมชาย แสวงการ 36.พล.ต.ท.สมบัติ มิลินทจินดา 37.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ 38. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 39.นายประพันธุ์ คูณมี 40.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส