รวมพลสายมู เกจิดังภาคใต้จัด พิธีไหว้ครู วัดในเตา จังหวัดตรัง

24 พ.ค. 67

รวมพลสายมู เกจิดังภาคใต้จัด พิธีไหว้ครู วัดในเตา จังหวัดตรัง

พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม เจ้าอาวาส "วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์" หรือ วัดในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 (แรม 3 ค่ำ เดือน 6) นี้ ทาง วัดในเตา จะมีการจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเป็นผู้มีพระคุณ ถือเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างบุญบารมี จากความหมายดังกล่าว การไหว้ครู จึงเป็นเสมือนการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความสำคัญ กับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูงเนื่องจากเป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณน้ันจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต หากใครได้มาผ่านพิธีนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างมากในชีวิต จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ พลิกร้ายมาเป็นดีได้ถือว่าพิธีดังกล่าวเป็นมงคลยิ่งหนัก และประชาชน หรือผู้มีจติศัทธาสามารถมาร่วงงานได้

รวมพลสายมู เกจิดังภาคใต้จัด พิธีไหว้ครู วัดในเตา จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ทางเพจ "วัดในเตา ถ้ำพระพุทธโกษีย์ " ได้ระบุว่าวัดในเตา จะมีการจัดพิธีไหว้ครู โดยเริ่มพิธี ๘:๐๐ น. ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์: พิธีไหว้ครูและครอบครูตามศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ของไทยที่เข้มขลังที่สุดกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น สัมผัสวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ "พิธีไหว้ครูและครอบครูตามศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ วัดในเตาปี๖๗"

รวมพลสายมู เกจิดังภาคใต้จัด พิธีไหว้ครู วัดในเตา จังหวัดตรัง

ย้อนรอยตำนานต้นกำเนิด

พิธีไหว้ครูและครอบครู มีมานานในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในภาคใต้  พิธีกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ

หัวใจสำคัญของพิธีกรรม

พิธีไหว้ครู : แสดงถึงความเคารพและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

พิธีครอบครู : เป็นสัญลักษณ์การรับศิษย์เข้าสู่สำนัก โดยครูจะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือศิษย์ให้ประสบความสำเร็จ

รวมพลสายมู เกจิดังภาคใต้จัด พิธีไหว้ครู วัดในเตา จังหวัดตรัง

ความหมายอันลึกซึ้งที่หมายมุ่งให้ศิษย์

พิธีครอบครู เปรียบเสมือนการมอบพลังใจให้กับศิษย์ ช่วยให้เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออก และไม่หวั่นเกรงต่อความผิดพลาด

รวมพลสายมู เกจิดังภาคใต้จัด พิธีไหว้ครู วัดในเตา จังหวัดตรัง

เปิดประตูสู่ความสำเร็จในชีวิต

การมีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครู  เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกของวัฒนธรรมอันล้ำค่า สัมผัสพลังแห่งความศรัทธา เรียนรู้เรื่องราวตำนาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันงดงามนี้

รวมพลสายมู เกจิดังภาคใต้จัด พิธีไหว้ครู วัดในเตา จังหวัดตรัง

อย่าพลาดโอกาส กับประสบการณ์อันน่าประทับใจ สัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่า ๑เดียวในภาคใต้ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะหลั่งไหลมาเพียงปีละครั้งเท่านั้น

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส