สตม.ไทย-เวียดนาม ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตราการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

23 พ.ค. 67

สตม.ไทย-เวียดนาม ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ถ่ายทอดประสบการณ์งานสืบสวนและมาตราการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แสวงหาความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการกำหนดมาตรการด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการส่งตัวบุคคลที่พักอาศัยโดยผิดกฎหมาย หรือบุคคลตามหมายจับกลับประเทศ เพื่อการดำเนินการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเวียดนาม ในการนี้ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

สตม.ไทย-เวียดนาม ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตราการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ผบช.สตม. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. นำคณะผู้แทนจาก สตม. เดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20 – 22 พ.ค.67 เพื่อเข้าพบ HE.GEN Loung Tam Quang รัฐมนตรีช่วย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ พล.ต.ท.Pham Ngoc Viet ผู้บัญชาการความมั่นคงภายใน เพื่อทบทวนมาตรการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน การดำเนินการส่งตัวบุคคลที่พักอาศัยโดยผิดกฎหมาย หรือบุคคลตามหมายจับ ระหว่างไทยและเวียดนาม รวมทั้ง ได้มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าออกประเทศของทั้งสองประเทศ

สตม.ไทย-เวียดนาม ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตราการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ผลการหารือข้อราชการดังกล่าว ระหว่าง สตม. และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของทั้งสองประเทศ และยินดีที่จะมีการประสานข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับของทั้งสองประเทศ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนนั้นเป็นไปอย่างดี ซึ่ง สตม. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันประสบการณ์ด้านการสืบสวน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้แสดงข้อมูลบุคคลตามหมายจับ เพื่อการสืบสวน ติดตามจับกุมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สตม.ไทย-เวียดนาม ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตราการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ในการนี้ ทางกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอขอบคุณ สตม. เป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ทางการเวียดนาม ในด้านการสืบสวน และการประสานงานต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านมา และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

สตม.ไทย-เวียดนาม ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตราการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส