กรมอุตุฯ ประกาศให้ปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

21 พ.ค. 67

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 67 คาดว่าฤดูฝนจะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม 67 ในขณะที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนมกราคม 68

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบริวณประเทศไทยตอนบน สภาพอากาศมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 60 และต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป ประกอบกับลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยกี่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีผนตกชกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม

จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

messageimage_1716273809078

advertisement

ข่าวยอดนิยม