พอช.ผนึกการรถไฟฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนริมราง 27,084 ครัวเรือน 300 ชุมชน 35 จังหวัด

15 พ.ค. 67

 

พอช. ผนึกการรถไฟฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนจนริมรางครั้งใหญ่  27,084 ครัวเรือน 300 ชุมชน 35 จังหวัด ชี้จัดระเบียบรื้อสร้างบ้านใหม่ใน 5 ปี 

วันที่ 15 พ.ค. 67 นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วย ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าววถึงการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ระยะเวลา 5 ปี (2566-2570) ว่า 

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 มี.ค. 66 เห็นชอบตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแนวทางการแก้ไข และพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ แต่โครงการดังกล่าวได้ส่งกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 35 จังหวัด 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน 

รัฐบาลจึงมอบหมายให้ พอช.เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 5 ปี ภายใต้งบประมาณ 7,718 ล้านบาท โดยร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินแห่งใหม่รองรับการรื้อสร้างบ้านใหม่ให้ประชาชนทั้ง 35 จังหวัดเป็นอย่างดี 

“ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 27,084 ครัวเรือน ใน 35 จังหวัด ต้องยื่นเรื่องเช่าที่ดินกับ รฟท.ให้แล้วเสร็จภายในปี 70 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าระยะห่างจากรางรถไฟ 20 เมตรแรก ห้ามอยู่อาศัย เนื่องจากเป็นเขตความปลอดภัยในการเดินรถ , 21-40 เมตร สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้โดยทำสัญญาคราวละ 3 ปี และ 41 เมตรขึ้นไปทำสัญญาคราวละ 30 ปี ทั้งนี้ รฟท.จัดแปลงที่ดินที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 30%  คิดอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 9-25 บาทต่อตารางเมตรต่อปี และอัตราค่าเช่าที่ดินเพิ่ม 5% ทุก 5 ปี“ 

สำหรับหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และที่อยู่อาศัย เฉลี่ยต่อครัวเรือน แบ่งเป็นกรณีรื้อสร้างบ้านใหม่ได้รับงบสนับสนุน 35,000 บาท , สร้างอาคารที่อยู่อาศัยรวม (3 ชั้นขึ้นไป) รับงบสนับสนุน 45,000 บาท , พัฒนาที่อยู่อาศัยรับงบอุดหนุน 30,000 บาท  ส่วนงบสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนร่วมกัน 50,000-500,000 บาทต่อชุมชน นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ แบ่งเบาครัวเรือนที่ร่วมโครงการ เช่น ค่าเช่า หรือปลูกสร้างที่พักชั่วคราวระหว่างรอสร้างที่อยู่ใหม่  เฉลี่ยครัวเรือนละไม่เกิน 70,000 บาท 

ทั้งนี้พื้นที่เป้าหมายที่ พอช.เข้าไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางร่วมกับการรถไฟฯ ท้องถิ่น ภาคี และเครื่อข่ายใน 35 จังหวัด 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน แยกเป็น 

ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ จำนวน 24 ชุมชน 865 ครัวเรือน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา  อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ จำนวน 58 ชุมชน 3,463 ครัวเรือน 

กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปทุมธานี สระแก้ว จำนวน 48 ชุมชน 5,988 ครัวเรือน 

ภาคกลางและตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบฯ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี จำนวน 18 ชุมชน 1,600 ครัวเรือน 

ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี จำนวน 152 ชุมชน 15,168 ครัวเรือน

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส