ร้องนักการเมืองท้องถิ่นหัวหมอ แอบต่อน้ำประปาหมู่บ้านใช้ฟรี

15 พ.ค. 67

 

ร้องนักการเมืองท้องถิ่นบุรีรัมย์หัวหมอ แอบต่อน้ำประปาหมู่บ้านใช้ฟรี ไม่ผ่านมิเตอร์ เข้าแปลงเกษตรตัวเอง ทำหมู่บ้านสูญเสียประโยชน์ 

วันที่ 15 พ.ค. 67  ตัวแทนชาวบ้านซับคะนิง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ  โดยกล่าวหาว่า มีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง ลักลอบต่อตรงน้ำประปาหมู่บ้านไปใช้ในแปลงเกษตรของตัวเอง วันละหลายชั่วโมงโดยไม่ผ่านมิเตอร์   

ทำให้หมู่บ้านสูญเสียประโยชน์จากการจัดเก็บค่าน้ำ เอาเปรียบชาวบ้านที่ใช้น้ำประปาผ่านมิเตอร์ ทั้งส่งผลกระทบทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำซับหินเพิงแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปา ตื้นเขินเร็วกว่าทุกปี แต่พอผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านจับได้ว่าเจ้าของแปลงเกษตรดังกล่าว ซึ่งเป็นถึงนักการเมืองท้องถิ่น มีการลักลอบใช้น้ำประปาโดยไม่ผ่านมิเตอร์ก็ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  

หลังจากมีการพูดคุยกันนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวก็ยอมต่อน้ำผ่านมิเตอร์เหมือนกับชาวบ้านคนอื่น ก็ถูกเก็บค่าน้ำที่ใช้เฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ทั้งที่ชาวบ้านคนอื่นจ่ายค่าน้ำที่ใช้จริงเฉลี่ยเดือนละหลักร้อยบาทเท่านั้น ชาวบ้านจึงอยากให้มีการตรวจสอบว่าช่วงที่นักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าว ลักลอบใช้น้ำประปาโดยไม่ผ่านมิเตอร์กี่เดือนเป็นเงินเท่าไหร่ ต้องรับผิดชอบอย่างไร แล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไร    

นายบรรทิศ (สงวนนามสกุล) ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า หลังจากผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้านไปเจอมีการลักลอบต่อตรงน้ำประปาใช้โดยไม่ผ่านมิเตอร์ จึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  พอตรวจสอบพบว่าแปลงเกษตรที่ลักลอบต่อตรงน้ำประปาใช้โดยไม่ผ่านมิเตอร์ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนอกจากจะไม่จ่ายค่าน้ำประปาแล้ว ยังเอาเปรียบชาวบ้าน อีกทั้งทำให้น้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาลดลงเร็ว เนื่องจากแปลงเกษตรกรใช้น้ำปริมาณมาก ส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่เพียงพอใช้อุปโภคบริโภค  ภาครัฐต้องนำงบประมาณแผ่นดินมาขุดดลอก เพื่อให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้นอีก ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีการลักลอบต่อตรงน้ำประปาใช้มานานกี่เดือนแล้ว 

เพราะพอหลังจากตรวจพบนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของแปลงเกษตรดังกล่าวถึงยอมต่อน้ำผ่านมิเตอร์ หลังจากนั้นก็จ่ายค่าน้ำเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 1 พันบาท  กรณีดังกล่าวจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวผิดระเบียบกฎหมายหรือไม่อย่างไร แล้วจะดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะถ้าเป็นชาวบ้านลักลอบใช้ก็คงจะมีความผิด ไม่อยากให้เลือกปฏิบัติ  

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส