ครม. ไฟเขียว 8.3 พันล้าน อุ้มมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยปชช.

7 พ.ค. 67

ครม. ไฟเขียว 8.3 พันล้าน ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร ขายปลีก LPG 423 บาทต่อถัง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย นาน 4 เดือน 

วันที่ 7 พ.ค. 67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ตามที่ กระทรวงพลังงานได้นำเสนอ และมอบหมายให้ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามอำนาจและหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

นางรัดเกล้า กล่าวว่า มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน เป็นมาตรการต่อเนื่อง จากมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือนเม.ย. 67 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

  1. ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 20 เม.ย. – 31 ก.ค. 2567 
  1. ตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ 423 บาท/ถังขนาด 15 กก. ระยะเวลาดำเนินการ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567 
  1. ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์/หน่วย แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. – ส.ค. 2567 (4 เดือน) 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานคาดว่าจะใช้งบฯ สำหรับดำเนินทั้ง 3 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 8,300 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 

- มาตรการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6,500 ล้านบาท

- ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลจำนวน 6,000 ล้านบาท

- ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG จำนวน 500 ล้านบาท

- มาตรการด้านไฟฟ้า จำนวน 1,800 ล้านบาท 

นางรัดเกล้า กล่าวว่า โดยในที่ประชุม ครม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้การดำเนินการของมาตรการดังกล่าวพิจารณาใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน ในส่วนที่เหลือค่อยขอรับจัดสรรจากงบฯ ปี 2567 งบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม