นายกฯนำคณะตรวจราชการ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ติดตามปัญหายาเสพติด ภัยแล้ง

5 พ.ค. 67

 

นายกรัฐมนตรีนำคณะ ตรวจราชการ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ติดตามปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ และภัยแล้ง จ่อเปิดศูนย์บำบัดผู้ป่วยในพื้นที่ส่วนราชการ

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ นำโดยนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง , นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค. 67

เมื่อเวลา 11.00 น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมาถึงที่หอประชุมที่ว่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1714897556784

นายเศรษฐาทวีสิน กล่าวว่า ตนเองเป็นห่วงเรื่องน้ำและภัยแล้งของจังหวัดมหาสารคาม ปริมาณน้ำฝนก็ตกน้อยกว่าปกติ จะได้มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปภ.ได้ดูแลเรื่องการขุดลอกคูคลอง การซ่อมแซมประปาให้กับประชาชน ให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ และจะได้สั่งการให้ทหารพัฒนาได้มาดูแลเรื่องรถบรรทุกน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือเรื่องการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน

ส่วนปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบของจังหวัดมหาสารคาม ถึงแม้ว่าจะมียอดหนี้ 300 ล้าน มีประชาชนมาแจ้งยอดไว้ไม่ถึง 3,000 คน ถือว่าน้อยมาก เป็นตัวเลขที่ยังไม่น่าพอใจ ต้องทำงานให้มากขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาแจ้งหนี้ให้มากขึ้น เพราะการเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงนั้นเป็นสารตั้งต้นไปเป็นปัญหายาเสพติด

1714897375232

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในการบังคับใช้กฎหมายยังหละหลวม อยากให้ทุกภาคส่วนได้ดูแลปราบปรามอย่างเด็ดขาด โดยให้ทาง ปปส. มหาดไทย ตำรวจ ได้จัดทำบัญชีผู้ค้ายารายใหญ่ กลาง และเล็ก ทำกรอบงานปราบปรามไม่เกิน 90 วัน ส่วนการจับยาเสพติด ต้องดูเจตนาว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ขาย ถ้าเป็นผู้ขายจะต้องเนินการอย่างเด็ดขาด และให้รายงานมายังสำนักนายกรัฐมนตรีทุกเดือน พร้อมกับการยึดทรัพย์ของผู้ค้ายาเสพติดด้วย และในการทำลายของกลางต้องรีบจัดการให้เร็ว ไม่ใช่ย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆ ส่วนผู้เสพยาเสพติดต้องดูแลให้เขาเป็นผู้ป่วย และนำเข้าสู่การบำบัด ดังนั้นจะให้ทาง อปท. สาธารณสุข ตำรวจ มหาดไทย ทหาร ร่วมบูรณการกัน เปิดศูนย์บำบัดผู้ป่วยในพื้นที่ส่วนราชการ เช่น ค่ายทหาร ให้ทางสาธารณสุขเข้ามาดูแลคนป่วย และให้ทางปกครองมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชน ที่มารอต้อนรับ ในวัดกู่ กู่พระโกนา สั้นๆถึงแผนพัฒนาแก้ปัญหา ในพื้นที่ ทุ่งกุลา ว่ามาดูแลเรื่องน้ำ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรแล้ว จึงมากำหนดแผนการ บริหารจัดการน้ำ ที่ถาวรมั่นคง ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค และทำมาหากิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่กว้างใหญ่ ครอบคลุม 5 จังหวัด ให้มีศักยภาพในการพัฒนา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกให้ได้รับการยอมรับ ได้ทำการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร โดยใช้ระบบการจัดการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเกิดผลผลิตได้ตลอดปี และจะถามเรื่องการข้าวหอมมะลิ คุณภาพสูง และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตจากคุณภาพของข้าว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งการตามแผนพัฒนาตลาดรองรับ เพื่อให้เกิดรายได้หรือแหล่งรายได้เสริมให้เกษตรกรในด้านต่างๆในพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตร ที่ดูแล งานด้านการทำการเกษตรของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น.

 

advertisement

ข่าวยอดนิยม