อุ๊งอิ๊งค์ คุมเอง เซ็นตั้ง ทีม กทม.เพื่อไทย ประเมินผลงาน ส.ก.ในสังกัด

30 เม.ย. 67

 

อุ๊งอิ๊งค์ คุมเอง เซ็นตั้ง ทีม กทม.เพื่อไทย ประเมินผลงาน ส.ก.ในสังกัด ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้คำแนะนำสอดคล้องกับนโยบายพรรค 

วันที่ 30 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามคำสั่งพรรคเพื่อไทย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เนื่องจาก พรรคเพื่อไทยได้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และมีสมาชิกได้รับเลือกตั้งส่วนหนึ่ง 

โดย ส.ก.ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงควรมีการตั้งคณะกรรมการของพรรคขึ้นมาติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของ ส.ก.ของพรรค เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของพรรค 

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 63 (7) จึงให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ขึ้นโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการ 2.นายจักรพงษ์ แสงมณี รองประธานกรรมการ 3.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ 4.นายดนุพร ปุณณกันต์ กรรมการ 5.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรรมการ และ 6.นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการและเลขานุการ 

โดยอำนาจหน้าที่ 1.ติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของ ส.ก. ของพรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานคร 2.ติดตามและให้คำแนะนำ ส.ก. ของพรรคในการลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน 3.รับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นของ ส.ก. เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ส.ก. 4.ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส.ก. ของพรรคเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบ 5.อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย 6.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส