ทนายอนันต์ชัย งัดกฎหมาย ฟาด พวกเชื่อมจิตทั้งยวง โมโหเอารูปไปใช้  

24 เม.ย. 67

 

ทนายอนันต์ชัย ออกโรง! เตรียมจัดการ พวกเชื่อมจิตทั้งยวง โมโหเอารูปไปใช้ งัด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟาด ฉะอยู่ดีๆ ไม่ว่าดี อยากมีเรื่อง เดี๋ยวจัดให้ 

จากกรณีที่ นายอนันต์ชัย ไชยเดช หรือ ทนายอนันต์ชัย ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม โพสต์ข้อความจี้ถามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจสอบ ลัทธิเชื่อมจิต หรือไม่ ไม่อย่างนั้น กองทัพธรรมจะจัดการเอง 

จนนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่บ้านพักของครอบครัวเด็กอายุ 8 ขวบ พร้อมกับ กัน จอมพลัง เพื่อตรวจสอบโดยด่วนแล้วว่าการกระทำของเด็กอายุ 8 ขวบ เป็นอย่างไรและมีความเหมาะสมหรือไม่ 

ล่าสุดวันที่ 24 เม.ย. 67 ทนายอนันต์ชัย โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กอีกครั้ง ภายหลังจากมีการนำรูปของทนายอนันต์ชัยไปใช้เกี่ยวกับการเชื่อมจิต 

ระบุว่า “การอ้างว่า #เชื่อมจิต มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก เรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ!” 

“หากไม่จริง แล้วยังนำเรื่องไม่จริงออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ผมจะจัดให้เข็ด ทั้งผู้นำเข้าข้อมูล และแอดมินผู้เผยแพร่ด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระทําต่อประชาชนแต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่ หรือส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

“อยู่ดีๆ ไม่ว่าดี อยากมีเรื่อง เดี๋ยวจัดให้ คอยติดตามชม!”

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส