เกาะติด “น้ำเค็ม” กรมชลประทานเร่งระบายน้ำ

21 เม.ย. 67

เกาะติด “น้ำเค็ม” กรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากคลอง ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ทำนบดินงานก่อสร้างของสถานีสูบน้ำท่าถั่วของกรมชลประทาน บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เกิดการทรุดตัวและพังทลายลง ทำให้มวลน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงที่กำลังหนุนสูงอยู่ไหลทะลักเข้าสู่คลองประเวศบุรีรมย์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สัตว์น้ำและพืชได้รับความเสียหาย

เกาะติด “น้ำเค็ม” กรมชลประทานเร่งระบายน้ำ

นายเทวนันธ์ เอกอนงค์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กรมชลประทาน กล่าวว่า ด้านกรมชลประทานได้ร่วมวางแผนกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 26 เครื่อง ตามคลองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลัง และได้มีการตรวจวัดค่าความเค็มอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ รวมถึงแก้ปัญหาในเรื่องของผักตบชวาที่กำลังเน่าเสียอยู่ด้วย ซึ่งปัจจุบันส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นไปสู่ชุมชน กรมชลประทานจึงได้นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชเก็บผักตบชวาตามคลองต่าง ๆ เพื่อกำจัดและหลีกเลี่ยงการเกิดมลพิษทางน้ำต่อไป

เกาะติด “น้ำเค็ม” กรมชลประทานเร่งระบายน้ำ

อย่างไรก็ตาม ทางกรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ยังคงเร่งทำงานให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

advertisement

ข่าวยอดนิยม