ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เฮ ! น้ำเค็มดีขึ้น กรมชลประทานพร้อมส่งน้ำด่วนถึงมือชุมชน

21 เม.ย. 67

ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เฮ ! น้ำเค็มดีขึ้น กรมชลประทานพร้อมส่งน้ำด่วนถึงมือชุมชน

จากสถานการณ์การพังทลายของทำนบดินชั่วคราวในโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบท่า ที่ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ส่งผลให้ น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกง ไหลทะลักเข้าสู่คลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขา สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน โดยกรมชลประทาน จัดส่งรถบรรทุกน้ำประปาที่ได้รับการสนับสนุนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม

ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เฮ ! น้ำเค็มดีขึ้น กรมชลประทานพร้อมส่งน้ำด่วนถึงมือชุมชน

ด้านนายจำนงค์ ทองดีเพ็ง ประชาชน ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถสูบน้ำจากคลองเข้าไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้อุปโภคได้

ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เฮ ! น้ำเค็มดีขึ้น กรมชลประทานพร้อมส่งน้ำด่วนถึงมือชุมชน

ทั้งนี้กรมชลประทานได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการใช้น้ำของประชาชน และลงพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด มาเติมลงในบ่อพักน้ำประปาหมู่บ้าน ประมาณวันละ 30,000 ลิตร เพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ ม.6 กว่า 300 ครัวเรือน จนกว่าสถานการณ์น้ำเค็มจะดีขึ้นและกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เฮ ! น้ำเค็มดีขึ้น กรมชลประทานพร้อมส่งน้ำด่วนถึงมือชุมชน

“ทุกคนในชุมชนดีใจที่ทางภาครัฐให้การเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง ปัจจุบันน้ำในคลองมีความเค็มน้อยลง แต่ยังไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ และคาดว่าน้ำในลำคลองและระบบนิเวศ จะดีขึ้นเรื่อยๆ”  ปัฐวี ริศมันประชาชน ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติม

advertisement

ข่าวยอดนิยม