เชียงใหม่ยกระดับมาตรการฉุกเฉิน PM2.5 สั่ง WorkFromHome

10 เม.ย. 67

เชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 หลังเข้าสู่สภาวะวิกฤตระดับ 2 เน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

นายนิรัตน์พงษ์ สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤต โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการในการทำงานร่วมกันผ่านมาตรการที่กำหนด

สำหรับแนวทางตามมาตรการฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตระดับที่ 2 จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอพิจารณาหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจากฃ ขณะที่ด้านการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรจุเป็นเงื่อนไขในการดำเนินภารกิจต่างๆหากตรวจพบว่าเกษตรกรรายใดฝ่าฝืนการเผาในพื้นที่เกษตรจะถูกระงับความช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกกรณี

ขณะเดียวกันในด้านการควบคุมฝุ่นในเขตเมืองได้ห้ามรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลทีมีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน เข้าสัญจรในเขตพื้นที่เมืองโดยเน้นย้ำให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเพิ่มความถี่ในการตรวจควันดำรถให้มากขึ้นเช่นเดียวกับในภาคอุตสาหกรรมได้เน้นย้ำให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานหากมีการตรวจพบและเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วยังไม่ดำเนินการให้ออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวในทันที

นอกจากนี้สิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้คือการดูแลสุขภาพของประชาชน

โดยได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆพิจารณาประกาศให้WorkFromHomeตามความเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปราะบาง

พร้อมทั้งจัดทำห้องลดฝุ่นและให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขยกระดับในด้านการตรวจสุขภาพโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดหน่วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านตามครัวเรือนเพื่อตรวจสุขภาพแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและจัดยารักษาโรคที่มีคุณภาพให้อย่างทั่วถึง

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส