ดีเอสไอ ยัน ไม่มีวิ่งคดี ส่ง คดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช. ตามกฎหมาย

8 เม.ย. 67

 

ดีเอสไอ ยัน ไม่มีวิ่งคดี ส่งสำนวนสืบสวน คดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master ของ สน.เตาปูน เป็นคดีพิเศษ ให้ ป.ป.ช. พิจารณา ตามกฎหมาย 

วันที่ 8 เม.ย. 67 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสาร ระบุว่า ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 ชี้แจงเรื่องการส่งคำร้องให้โอน คดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งเป็นคดีอาญา สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ที่ 391/2566 มาดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ชี้แจงเหตุผลตามกฎหมายโดยละเอียดแล้ว นั้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เ.ย. 67 ได้มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายการหนึ่ง โดยเนื้อหาตอนหนึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการกล่าวพาดพิง กรมสอบสวนคดีพิเศษถึงสาเหตุในการส่งสำนวนการสืบสวนดังกล่าวไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ในทำนองว่าเป็นกลไก เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวให้ยืดเวลาในการถูกดำเนินคดี 

เนื่องจากหากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับมายัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็จะเริ่มการสอบสวนใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานและกล่าวหาว่าคดีในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถ “วิ่ง” ได้ รวมทั้งมีการนำเสนอข่าวของบางสำนักข่าวว่า หมดทางที่ผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญาของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนดังกล่าวที่จะให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายอีกครั้งว่า คดีใดจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เป็นเรื่องข้อกฎหมายไม่ใช่เป็นไปตามความรู้สึก หรือความต้องการส่วนบุคคลและกรณีที่เป็นคดีพิเศษแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องรับโอนสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 22 วรรคท้าย โดยจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ตามข้อบังคับคณะกรรมการคดีพิเศษ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547 ข้อ 6 เพื่อทราบว่ามีการดำเนินการสิ่งใดไปแล้ว และเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกัน รวมทั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจร้องขอให้พนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลือในการสืบสวนหรือการสอบสวนต่อไปได้ ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการคดีพิเศษดังกล่าว มิใช่ต้องเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนใหม่ทั้งหมด 

นอกจากนี้ การกล่าวหาว่าคดีในความรับผิดชอบของ กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถ “วิ่ง” ได้ ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าการดำเนินคดีอาญาของ กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีความโปร่งใส 

ซึ่งตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเป็นที่ประจักษ์ สามารถปกป้องและรักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาท แม้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนสามารถวิจารณ์ติชมการปฏิบัติงานได้ แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและให้เกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้หากบุคคลใดมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรายใดกระทำความผิดทางวินัยหรือทางอาญา สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน เป็นหนังสือลับ ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โดยตรง โดยระบุที่ตั้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th ในส่วนการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ ก็สามารถกระทำได้ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส