“ไผ่ ลิกค์” แห้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องปมขาดคุณสมบัตินั่ง รมช.พาณิชย์

3 เม.ย. 67

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง “ไผ่ ลิกค์” ปมขาดคุณสมบัตินั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องที่นายไผ่ ลิกค์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160(7) ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยร้องว่าการกระทำขององค์กรทั้ง 4 ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม จำกัดสิทธิและเสรีภาพ

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของทั้ง 4 องค์กร เป็นเพียงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ทำตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น การทูลเกล้าฯ รายชื่อบุคคลเพื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เป็นหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรี จึงมองว่าผู้ร้องคือนายไผ่ ลิกค์ ไม่สามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ได้

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม