งามไส้! สุ่มตรวจผู้นำชุมชน อ.กมลาไสย เจอ 3 ราย ฉี่ม่วง

2 เม.ย. 67

 

งามไส้! สุ่มตรวจผู้นำชุมชน อ.กมลาไสย เจอ 3 ราย ฉี่ม่วง ฝ่ายปกครองเอาจริง ลงโทษวินัยเด็ดขาด ตาม ยุทธการฟ้าแดดสงยาง 

วันที่ 2 เม.ย. 67 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ 

ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการรายงานการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ได้ออกจากที่ประชุม เพื่อเข้าแถวรับอุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.กมลาไสย และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกมลาไสย และมีสมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกมลาไสย วางกำลังตามจุดห้องสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจหาสารเสพติด 

จากการตรวจปัสสาวะทั้งหมด 395 ราย เบื้องต้นพบสารเสพติด จำนวน 4 ราย ยังไม่ได้รับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจำนวน 13 ราย 

งามไส้! สุ่มตรวจผู้นำชุมชน อ.กมลาไสย เจอ 3 ราย ฉี่ม่วง

จากนั้นได้ส่งผลตรวจไปที่โรงพยาบาลกมลาไสย จากการตรวจสอบที่ยืนยันผลจากโรงพยาบาลกมลาไสย ปรากฎว่า พบสารเสพติดจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 1 ราย สารวัตรกำนัน 1 ราย โดยทางอำเภอจะดำเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัย พร้อมนำผู้ตรวจพบสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในขั้นต่อไป 

งามไส้! สุ่มตรวจผู้นำชุมชน อ.กมลาไสย เจอ 3 ราย ฉี่ม่วง

นายพุทธภูมิ กล่าวว่า วันนี้ทางอำเภอกมลาไสยได้จัดการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในระหว่างการประชุมเราได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด กวาดบ้านตัวเอง ตามนโยบายผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ เพื่อกวาดบ้านตนเองให้ใสสะอาดก่อนที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 

โดยได้สุ่มตรวจทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสารเสพติด หรือการขยายผลกับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

งามไส้! สุ่มตรวจผู้นำชุมชน อ.กมลาไสย เจอ 3 ราย ฉี่ม่วง

นายพุทธภูมิ กล่าวว่า นอกจากนี้ทางส่วนราชการอำเภอกมลาไสยได้ร่วมกันทำข้อตกลง MOU ในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการขับเคลื่อนโครงการ To be number one พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกมลาไสย ในการสุ่มตรวจหาสารเสพติด 

งามไส้! สุ่มตรวจผู้นำชุมชน อ.กมลาไสย เจอ 3 ราย ฉี่ม่วง

หากพบผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีกระบวนการบำบัดรักษา กระบวนการทางด้านวินัยที่จะลงโทษในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางเราพร้อมดูแลประชาชนหากท่านใดมีเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งทางอำเภอเราพร้อมเข้าไปดำเนินการทันทีโดยไม่มีการหมกเม็ดหรือเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งามไส้! สุ่มตรวจผู้นำชุมชน อ.กมลาไสย เจอ 3 ราย ฉี่ม่วง

นายพุทธภูมิ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม พื้นที่ อ.กมลาไสยมีทั้งหมด 8 ตำบล 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหมู่บ้านจำนวน 111 หมู่บ้าน ทางเราได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้ครบทั้ง 111 หมู่บ้านร่วมทั้งขับเคลื่อนโครงการเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล ยั่งยืน ในการเอาชนะยาเสพติดควบคู่ไปกับโครงการของตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ในส่วนของตำบลมั่นคงในพื้นที่ ต.หลักเมือง ซึ่งอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนร่วมกัน คาดว่าในอนาคตจะเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส