เปิดผลโพล แก้ ฝุ่นPM 2.5 ปชช.เชื่อมั่นรัฐบาลไม่ถึงครึ่ง

1 เม.ย. 67

 

เปิดโพลปัญหา ฝุ่นPM 2.5 พบ ปชช.ส่วนใหญ่ เชื่อมั่นรัฐบาลแก้ปัญหาได้ไม่ถึงครึ่ง ขณะที่ 47.3% ชี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรง 

วันที่ 1 เม.ย. 67 ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จำนวน 1,500 ราย อายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 67 

ผลสำรวจพบว่า ประชาชนมีความกังวล ระดับค่อนข้างมาก 37.5% กังวลระดับมาก 28.5% วิตกกังวลน้อย 25.9% และไม่มีความวิตกกังวล 8% นอกเหนือจากนั้นยังได้สำรวจถึงระดับความรุนแรง พบว่า คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหา ฝุ่น pm2.5 มีความรุนแรงอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรง 47.3% รุนแรงมาก 30.1% รุนแรงน้อย 14.8% และไม่รุนแรง 4.8% 

ขณะที่สาเหตุหลักของปัญหา ฝุ่น PM 2.5 พบว่า คนไทยส่วนใหญ่คิดว่ามาจากสาเหตุสภาพอากาศ ความแห้งแล้งมากที่สุด 25.4% รองลงมา การเผาของเกษตรกรและการเผาขยะ 23.4% ไอเสียจากรถยนต์ 16.4% โรงงานอุตสาหกรรม 15.8% ฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้าน 12.5% และ การก่อสร้าง 6.4% 

วิธีการแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 เฉพาะตัว ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น 69.6% ปิดประตูหน้าต่าง 41.4% งดทำกิจกรรมนอกอาคาร 36.6% ติดเครื่องฟอกกาศ 35.1% เช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน 32.5% ล้างเครื่องปรับอากาศ 26.5% และไม่ทำอะไรเลย 3.5% 

ทั้งนี้การให้คะแนนการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน พบว่าอยู่ในระดับมาก 16.1% ระดับค่อนข้างมาก 27.7% ระดับปานกลาง 26.1% ระดับค่อนข้างน้อย 25% และระดับน้อย 15.1% ขณะที่ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐบาลพบว่าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น 48.7% ไม่เชื่อมั่น 25.9% ไม่แน่ใจ 25.4%

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส