วันข้าราชการพลเรือน 2567 นายกฯอวยพรทุกคนเป็นกำลังสำคัญพัฒนาชาติ

1 เม.ย. 67

 

วันข้าราชการพลเรือน 2567 นายกฯ ยินดีกับ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น อวยพรให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญพัฒนาชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

วันที่ 1 เม.ย. 67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (1 เม.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

เนื่องในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เม.ย. 67 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการพลเรือนทุกคนและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีนี้ 

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน” โดยขอความร่วมมือจากส่วนราชการและจังหวัดในการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

นายกฯ ย้ำว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ อุทิศทุ่มเท และมีความวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการพลเรือน กล่าวคือ สามารถ “ครองตน ครองคน ครองงาน” ทำให้การปฏิบัติราชการก่อเกิดผลที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน ประชาชนและประเทศชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งในการรับราชการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะรักษาคุณงามความดีไว้ให้มั่นคงและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป 

ในโอกาสนี้ นายกฯ อวยพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติราชการ สร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม