สถานีเกษตรแฟร์ คึกคัก!  สาวงาม อ.บางใหญ่ ครองมงกุฏ “ธิดาเกษตรนนท์“ คนแรก

30 มี.ค. 67

สถานีเกษตรแฟร์ คึกคัก!  สาวงาม อ.บางใหญ่ ครองมงกุฏ “ธิดาเกษตรนนท์“ คนแรก

วันที่ 29 มีนาคม 67 ภายในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา  มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นบริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดประกวด “ธิดาเกษตรนนท์ 2567“  มีสาวงามในจังหวัดนนทบุรี อายุระหว่าง 16 ถึง 25 ปี ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด โดยผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยเรือนต้น มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจจำนวนมาก เต็มพื้นที่จัดการประกวด ด้วยบรรยากาศคึกคัก

สถานีเกษตรแฟร์ คึกคัก!  สาวงาม อ.บางใหญ่ ครองมงกุฏ “ธิดาเกษตรนนท์“ คนแรก

นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมสถานีเกษตรแฟร์ เปิดเผยว่า ในการจัดการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นการจัดการประกวดธิดาเกษตรนนท์ ครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี แบ่งการประกวดออกเป็น 3 รอบ คือ รอบแรกเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 14 คน จากนั้นคัดเหลือ 8 คน เพื่อแสดงความสามารถพิเศษในรอบที่ 2 และคัดเหลือ 3 คน เพื่อตอบคำถามและตัดสิน ในรอบที่ 3 และยังได้จัดให้ผู้เข้าร่วมชมการประกวด มอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้เข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลขวัญใจมหาชน

สถานีเกษตรแฟร์ คึกคัก!  สาวงาม อ.บางใหญ่ ครองมงกุฏ “ธิดาเกษตรนนท์“ คนแรก

ผลการตัดสินมีสาวงาม 4 ราย ได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เบอร์ 5 น้องอีน นางสาวปาณิศา สุทธิสว่าง อายุ 24 ปี สาวงามจากอำเภอบางใหญ่ ได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เบอร์ 7 น้องเนย นางสาววณิดา ช่อมะลิ สาวงามจากอำเภอบางบัวทอง
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เบอร์ 12 น้องเอิร์น นางสาวสรณ์สิริ ภูครองทอง สามงามจากอำเภอไทรน้อย
  • รางวัลขวัญใจมหาชน เบอร์ 1 น้องท้องฟ้า นางสาวณัฐนิช เขื่องสตุ่ง

สถานีเกษตรแฟร์ คึกคัก!  สาวงาม อ.บางใหญ่ ครองมงกุฏ “ธิดาเกษตรนนท์“ คนแรก

นอกจากนี้ สถานีเกษตรแฟร์ยังมีความน่าสนใจเหมาะแก่การมาร่วม “ชิม ช็อป เช็คอิน” อาทิ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับรับรองคุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีมาจำหน่ายโดยตรง ร้านอาหารอร่อย  จุดเช็คอินม่านไฟยาว 20 เมตร ทุ่งดอกไม้ยักษ์ที่มีวิมานสราญนวมินทร์และน้ำผุเป็นฉากหลัง นิทรรศการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แก่ ทุเรียนนท์ กระท้อนห่อบางกร่าง และมะม่วงยายกล่ำ รวมทั้งนิทรรศการด้านการเกษตรตามวิถีของชาวนนทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศเสียงดนตรีขับกล่อมจากสถานศึกษาของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน 2567

advertisement

ข่าวยอดนิยม