กรมชลประทาน ร่วมกับ อบต.คลองสาม เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในลำคลอง

23 มี.ค. 67

กรมชลประทาน ร่วมกับ อบต.คลองสาม เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในลำคลอง

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบประชาชนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับหนังสือจากตัวแทนหมู่บ้านจัดสรรที่ขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ดังกล่าว

กรมชลประทาน ร่วมกับ อบต.คลองสาม เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในลำคลอง

รมช. ไชยา กล่าวว่า พื้นที่หมู่ 4 ตำบลคลองสามที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลอง และขยะมูลฝอยสะสมจนมีผลต้องการระบายน้ำ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชากรผู้อยู่อาศัยประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จึงขอมอบหมายกรมชลประทาน และขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ดูแลการขุดลอกคลอง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมถึงกำจัดวัชพืช เพื่อช่วยกันดูแลคลองสาธารณะประโยชน์ รวมถึงขอให้เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรบริหารจัดการน้ำในหมู่บ้านก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง เพื่อลดการเกิดจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย

กรมชลประทาน ร่วมกับ อบต.คลองสาม เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในลำคลอง

นอกจากนี้ รมช.ไชยา ขอให้กรมชลประทาน อบต. คลองสาม และตัวแทนหมู่บ้านจัดสรร จัดการประชุมบริหารจัดการปัญหาน้ำเสียในลำคลองร่วมกัน เพื่อลดการเกิดปัญหาในระยะยาว อีกด้วย

advertisement

ข่าวยอดนิยม