เงินบำนาญชราภาพ จ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต เปิดสูตรคำนวณ-เงื่อนไขการรับสิทธิ

15 มี.ค. 67

มาวางแผนชีวิตกัน! เปิดเงื่อนไขและสูตรคำนวณ เงินบำนาญชราภาพ ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 (ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานตามบริษัทเอกชนทั่วไป หรือพนักงานประจำที่มีนายจ้าง ซึ่งมีช่วงอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ โดยนายจ้างจะเป็นผู้แจ้งขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานประกันสังคมให้ลูกจ้าง) โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

เงินบำนาญชราภาพ คืออะไร

เงินบำนาญชราภาพคือ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รายเดือนตลอดชีวิต โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน (15 ปี) ขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต) ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หากจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

เงื่อนไขการรับเงินบำนาญชราภาพ

• ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
• สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน (15 ปี) ขึ้นไป
• จะได้รับเงินบำนาญ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์/สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

ตัวอย่างการคำนวณเงินบำนาญชราภาพ

หากผู้ประกันตนทำงานได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับเงินบำนาญชราภาพได้ โดยมีวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

• ส่วนที่ 1 ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) จะได้อัตราเงินบำนาญ 20%
• ส่วนที่ 2 และในปีที่ 16 – ปีที่ 20 (5 ปี) จะได้รับอัตราเงินบำนาญ เพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อปี
• รวมอัตราเงินบำนาญ 20 ปี จะได้ 20% + 7.5% = 27.5%

ดังนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน = 27.5% ของ 15,000 บาท คือ 4,125 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต

และในกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี นับแต่เดือนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามจำนวนเดือนที่เหลือ หลังจากผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน

จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่างการทำงานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคงอุ่นใจได้ว่า มีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกัน

ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

428694991_718890643750435_139

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ทุบโต๊ะข่าว เป็นกระแส