รมว.ธรรมนัส ขึ้นเหนือ สั่ง ชป. เร่งปรับปรุง ปตร.วังหิน ช่วยชาวจอมทอง

27 ก.พ. 67

รมว.ธรรมนัส ขึ้นเหนือ สั่ง ชป. เร่งปรับปรุง ปตร.วังหิน ช่วยชาวจอมทอง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวอำเภอจอมทอง บริเวณโครงการประตูระบายน้ำวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

รมว.ธรรมนัส ขึ้นเหนือ สั่งชป.เร่งปรับปรุงปตร.วังหิน ช่วยชาวจอมทอง

สำหรับโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวังหิน กรมชลประทานได้วางแผนปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากเมื่อปี  2564 เกิดฝนตกหนักทำให้ลำน้ำแม่กลางมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำได้หลากไหลผ่านประตูระบายน้ำวังหินลงสู่แม่น้ำปิง ส่งผลให้อาคารด้านท้ายประตูระบายน้ำเกิดการชำรุดเสียหาย รวมไปถึงในส่วนของกำแพงตั้งและกำแพงปีกด้านซ้ายที่เกิดการวิบัติด้วย ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกได้ มีแผนดำเนินการในปี 2568-2570 หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำจากลำน้ำแม่กลางได้อย่างเพียงพอ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้กับ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหาดนาค หมู่ 7 บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 9 บ้านดงหาดนาค หมู่ 17 และบ้านพุทธนิมิต หมู่ 18 พื้นที่รับประโยชน์กว่า 4,180 ไร่  ประชากรจำนวนประมาณ 1,028 ครัวเรือน

รมว.ธรรมนัส ขึ้นเหนือ สั่งชป.เร่งปรับปรุงปตร.วังหิน ช่วยชาวจอมทอง

ทั้งนี้ รมว.กษ.ได้เร่งรัดให้กรมชลประทาน ดำเนินโครงการฯให้เร็วขึ้น ในปี 2567 และให้แล้วเสร็จในปี 2568 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วต่อไป

advertisement

ข่าวยอดนิยม