ชัชชาติ นำบุคลากร และประชาชน ตักบาตรวันมาฆบูชา ที่ลานคนเมือง

24 ก.พ. 67

ชัชชาติ นำทีมบุคลากร กทม. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา

วันนี้ (24 ก.พ. 67) เมื่อเวลา 07.00 น. นาย​ชัชชาติ​ สิทธิ​พันธุ์​ ผู้​ว่าราชการ​กรุงเทพ​ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา อีกทั้งเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

สำหรับวันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่ง ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยจะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส