เปิดภาพจากดาวเทียม พบพื้นที่ออบหลวง-แม่โถ ไฟลุกลามหนัก !! 🔥

21 ก.พ. 67

เปิดภาพจากดาวเทียม พบพื้นที่ออบหลวง-แม่โถ ไฟลุกลามหนัก !! 🔥

จากสถานการณ์ไฟป่าที่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ ออบหลวง เชื่อมต่อดอยอินทนนท์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบว่ากำลังเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักและขยายพื้นที่ออกเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Landsat-9 ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณรอยต่อ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่เผาไหม้แล้ว 33,000 ไร่ โดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวงที่เปลวไฟกำลังลุกลามอย่างหนักในช่วงเวลานี้และยังควบคุมเพลิงไม่ได้ กินพื้นที่ไปแล้วกว่า 600 ไร่เป็นระยะทางยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่ายังคงมาจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรก่อนเตรียมการเพาะปลูก และการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

428788

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามข้อมูลไฟป่าได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม