ประกันสังคม ตอบแล้ว "เงินสงเคราะห์บุตร" เบิกย้อนหลังได้หรือไม่

21 ก.พ. 67

ประกันสังคม ตอบข้อสงสัย กรณี เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร ขอรับย้อนหลังได้หรือไม่ ขั้นตอนยื่นเรื่องทำอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบคำถาม กรณี คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สงสัย "เงินสงเคราะห์บุตร" ขอรับย้อนหลังได้ไหมนั้น

คำตอบคือ "ได้ ผู้ประกันตน สามารถยื่นเรื่อง ขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ และได้รับถึงเมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์เท่านั้น"

เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส