ครม. มีมติยืด ฟรีวีซ่า นทท.คาซัคสถาน อีก 6 เดือน

20 ก.พ. 67

นายกฯ เผย ครม. มีมติยืด ฟรีวีซ่า นทท.คาซัคสถาน อีก 6 เดือน ถึงวันที่ 31 ส.ค. เพราะเป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วใช้จ่ายที่ดี ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 

วันที่ 20 ก.พ. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ยังมีมติขยายยกเว้นการตรวจลงตรา เพื่อการท่องเที่ยวให้กับ นักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานไปอีก 6 เดือนไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. เพราะถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วใช้จ่ายที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ด้าน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.  มีมติอนุมัติการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะสิ้นสุด โดยให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวออกไปอีกถึงวันที่ 31 ส.ค. 67 

จากข้อมูลสถิติของ ททท. ในช่วงวันที่ 25 ก.ย. 66 - 10 ม.ค. 67 มีนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า 68,824 คน และในปี 66 มีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยกว่า 172,282 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยเดินทางเข้าประเทศไทย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 75,080 บาท/คน/ครั้ง จึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง 

โดยยังได้มอบหมายหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตาม และประเมินผลกระทบจากการออกประกาศ มท. ฉบับนี้ภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือน ที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ ให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเสนอ ครม. พิจารณายกเลิกประกาศ มท. ดังกล่าวต่อไปได้

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวที่ได้รับความสนใจ