เปิดตัวโครงการวิจัยและเก็บข้อมูล AI ยกระดับการทำงาน ป.ป.ช.

16 ก.พ. 67

 

“อิสระ” รองเลขาฯสถาบันพระปกเกล้า ลุยภาคเหนือ เปิดตัวโครงการวิจัยและเก็บข้อมูลการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ยกระดับการทำงาน ป.ป.ช.

วันที่ 16 ก.พ. รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหัวหน้าโครงการ ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เพื่อเปิดตัวโครงการวิจัย และเก็บข้อมูลการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ยกระดับการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนต่อการอยู่ร่วมกันทางสังคม หรือ Sustain ovation ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เป็นเพียงหนึ่งในหลายโครงการ ที่ทางทีม KCES ของสถาบันพระปกเกล้า จะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย มาเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อความแม่นยำ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส