"โย-เก๋" ร่วมงานเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร RUN&HEART Challenge ครั้งที่ 14

13 ก.พ. 67

โย-เก๋ ร่วมงานเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร RUN&HEART Challenge ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา “ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” ได้จัดงานแถลงข่าว “งานเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร RUN&HEART Challenge ครั้งที่ 14” นำโดย “พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม” (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) , “พันเอกปรีชา เอื้อโรจนอังกูร” (หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสิรินธร), “พันเอกหญิง วราภรณ์ ติยานนท์” (หัวหน้าแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ) , “พันตรีหญิง อมรัชต์ คงสมพงษ์” (อายุรแพทย์โรคหัวใจ) ร่วมด้วย 2 นักแสดงสาวใจบุญ สายสุขภาพ “เก๋ ชลลดา สิริสันต์” และ “โย ยศวดี หัสดีวิจิตร” ร่วมงานแถลงข่าว

 RUN&HEART Challenge

โดยการจัดงานเดิน-วิ่งศูนย์โรคหัวใจสิริน RUN & HEART Challenge ครั้งที่14 จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 04.00-08.00 น. ณ บริเวณพระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายในกิจกรรมมีการออกบูธจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้นั่งวิ่งได้เยี่ยมชม มีกิจกรรมการยืดเหยียดก่อนการวิ่ง โดย “ครูบิน สถาพร จันทร์ผ่องศรี” (อดีตนั่งวิ่งทีมชาติไทยเหรียญทองแดงในซีเกมส์ครั้งที่ 13) โดยการวิ่งในปีนี้ ค่าสมัคร 599 บาท ทั้ง 2 ระยะทาง ได้แก่
1. FUN Run 1.2 กิโลเมตร : ตลอดเส้นทางการเดินจะได้เยี่ยมความสวยงามพระราชวังพญาไทประจำรัชกาลที่ 6
2. Minimarathon 9.6 กิโลเมตร : จุดปล่อยตัวที่พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ - ไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เข้าสู่ถนนพหลโยธิน - ผ่านตลาด อตก. - และเข้าสู้เส้นพระราม 6 ผ่านแยกตึกชัยเข้าสู่ถนนราชวิถี มาเส้นชัยที่พระที่นั่งเทวราชสภารมย์

 RUN&HEART Challenge

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งการกุศลในทั้ง 2 ประเภท และเข้าเส้นชัย (OVERALL ชาย 1-4 และ OVERALL หญิง 1-4) จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”

ซึ่งตลอดเส้นทาง จะมีจักรยานกู้ชีพ ทีมแพทย์วิ่ง ทีมอาสาสมัคร ตามแยกจุดต่างๆ และจุดบริการน้ำดื่มแก่นักวิ่งตลอดเส้นทาง นักวิ่งที่ได้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-4 แยกชายและหญิง จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เปิดรับสมัครแล้ว สามารถติดต่อสอบถามขอมูลเพิ้มเติมได้ทาง Inbox เพจ Facebook ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร.พ.พระมงกุฎเกล้า หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงเป็นกองทุนรักษาโรคหัวใจสำหรับผู้ป่วยยากไร้ ต่อไป

ทั้งนี้เวลา 20 ปี นับตั้งแต่ที่ “ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่มีแนวความคิดให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในด้านการรักษาพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่ ทหาร ครอบครัว และประชาชนพลเรือนทั่วไป ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”(พระนามในขณะนั้น) พระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย เป็นชื่อ ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้ดำเนินงาน และมีการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน และจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ

 RUN&HEART Challenge
โดยศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีบทบาทสำคัญทางด้านบริการทางการแพทย์ งานด้านวิชาการ โครงการ Fast tract MI ศูนย์การเรียนรู้มรูสุวรรณ สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (BLS, ACLS)และงานด้านบริการประชาชนและส่งเสริมสุขภาพ ทางเราได้มีโครงการหัวใจสัญจร โครงการตรวจสุขภาพวันหัวใจโลกแก่ประชาชนทั่วไป และงานเดิน-วิ่งศูนย์โรคหัวใจสิรินธรฯ และทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้ โดยเสด็จพระราชกุศล และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้โดยทางศูนย์ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 14 แล้ว

จากการที่ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระนามให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในการจัดตั้ง“ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แก่ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไปศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานจาก “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหัวใจและโรคอื่นๆ รวมถึงเพื่อ เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายนของทุกปี โดยจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ร่วมกับองค์กรภาคีสำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทยกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลพญาไท สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตจตุจักร รวมถึงบริษัทภาครัฐและเอกชนต่างๆที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม

 RUN&HEART Challenge

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นกระแส