MEA มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาภายใต้ "มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา" ประจำปี 2567

13 ก.พ. 67

MEA มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาภายใต้ "มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา" ประจำปี 2567 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวภัทรา สุวรรณเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาภายใต้ "มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา" ประจำปี 2567 จำนวน 200,000 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารวัฒนวิภาส สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย

MEA มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาภายใต้ "มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา" ประจำปี 2567 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนัก และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และให้ความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย พร้อมมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม