เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด เป็นหนี้นอกระบบเยอะสุด มท.ชี้ยอดหนี้รวมแล้วเกือบหมื่นล้านบาท!

13 ก.พ. 67

เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด เป็นหนี้นอกระบบเยอะสุด มท.ชี้ยอดหนี้รวมแล้วเกือบหมื่นล้านบาท กทม.ครองแชมป์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 141,351 ราย มูลหนี้รวม 9,881.458 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 118,666 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 22,685 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 110,910 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ
1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,117 ราย เจ้าหนี้ 8,061 ราย มูลหนี้ 858.943 ล้านบาท
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,693 ราย เจ้าหนี้ 5,300 ราย มูลหนี้ 387.695 ล้านบาท
3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,230 ราย เจ้าหนี้ 4,178 ราย มูลหนี้ 343.901 ล้านบาท
4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,908 ราย เจ้าหนี้ 3,942 ราย มูลหนี้ 423.086 ล้านบาท
5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,784 ราย เจ้าหนี้ 2,682 ราย มูลหนี้ 340.559 ล้านบาท

6_6

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่
1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 231 ราย เจ้าหนี้ 235 ราย มูลหนี้ 14.110 ล้านบาท
2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 329 ราย เจ้าหนี้ 244 ราย มูลหนี้ 23.423 ล้านบาท
3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 372 ราย เจ้าหนี้ 290 ราย มูลหนี้ 14.086 ล้านบาท
4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 450 ราย เจ้าหนี้ 329 ราย มูลหนี้ 19.999 ล้านบาท
5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 465 ราย เจ้าหนี้ 353 ราย มูลหนี้ 24.416 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 21,810 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 13,141 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,984.118 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,308.793 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 675.324 ล้านบาท

7_8

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นหนี้นอกระบบ เพราะต้องชำระดอกเบี้ยสูงมากและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังมีกระบวนการวิธีการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงโหดร้ายทารุณ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เปรียบเปรยว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบเปรียบเสมือน “ทาสยุคใหม่” ดังนั้น เราจึงเต็มใจที่จะร่วมไม้ร่วมมือเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนให้มาลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือโดยทันที

ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 17 วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ทั้งการเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th"

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ทุบโต๊ะข่าว เป็นกระแส