กลับหน่วยที่ตั้ง! ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ หลังฝึกเสร็จ

13 ก.พ. 67

 

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ หลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567 

วันที่ 13 ก.พ. 67 กองทัพบก โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ หลังเสร็จสิ้น การฝึกปฏิบัติการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567 ในห้วงการฝึกเฉพาะหน้าที่ (TTP) กลับเข้าที่ตั้งหน่วยปกติ ในวันที่14 ก.พ. 67 ดังนี้ 

  1. กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ( ม.พัน.2 รอ.)
  2. กองพันทหารม้าที่ 30 รักษาพระองค์ (ม.พัน.30 รอ.)
  3. กองทหารพลาธิการที่ 2 (กอง พธ.2) 

โดยใช้เส้นทางการเคลื่อนย้าย เริ่มต้น จาก กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) จ.ชลบุรี - ถ.หมายเลข 3 - ถ.หมายเลข 34 - ถ.หมายเลข 33 - ถ.หมายเลข 320 - ม.พัน.2 รอ. พล.ร.2 รอ. จ.ปราจีนบุรี 

นอกจากนี้ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) แจ้งการเคลื่อนย้ายกลับ หลังเสร็จสิ้นการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567 จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ป.1 พัน.11 รอ.) จ.ลพบุรี กลับที่ตั้งหน่วยปกติ ของกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 (ร้อย.ม.(ลว.)1)  โดยใช้เส้นทางการเคลื่อนย้าย เริ่มต้น จาก ป.1 พัน.11 รอ. จ.ลพบุรี - อ.เมือง จ.ลพบุรี - ถ.พหลโยธิน - ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ. กทม. จึงขอแจ้งให้ทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส