จปร.จัดพิธีถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

12 ก.พ. 67

จปร.จัดพิธีถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ยาชูกำลัง ทูลกระหม่อมอาจารย์ พร้อมผลิตทหารสัญญาบัตร ดูแลเสาเข็มสำคัญของชาติ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี พลโทไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้

รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี ก่อนปิดภาคเรียน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร

โดยมีกิจกรรมอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้ รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษา อ่านทำนองเสนาะถวายพระพร จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงหมู่จำนวน 2 เพลง และเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจบพิธี

พันตรีวิสิทธิ์ เสนารักษ์ ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดี ระบุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เรายืนหยัด 3 ประการ คือ 1.เพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน 2. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer และ 3. ถวายพระพรไชยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน

ด้านพลโทไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถวายคำกราบบังคมทูล ตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี 2523 ทรงเป็น "ทูลกระหม่อมอาจารย์"

สำหรับนักเรียนนายร้อย ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ทรงได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราจอมพล) และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2558 ทรงพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดที่ทรงเก็บไว้ ตั้งแต่บรรจุเข้ารับ
ราชการให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย และยังคงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนและทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย ในห้วงเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์ แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ซึ่งอำนวยประโยชน์ให้กับกองทัพประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกอนันต์.

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส