เริ่มแล้ว! งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ นางรำ 1,111 ชีวิตรำถวาย สุดยิ่งใหญ่

12 ก.พ. 67

เริ่มแล้ว! งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี2567 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญไหว้พระ ชิมช็อปจัดเต็ม ตั้งแต่ 11-24 ก.พ.นี้ จัดเต็ม14วัน14คืน

ที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระธรรมวชิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค4–6 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นาย ศิริวัฒน์บุ ปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายฆราวาส

ร่วมเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี2567 (วันเพ็ญเดือน3) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-24 ก.พ.2567 รวม 14 วัน 14 คืน ในบริเวณวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวงเชื่อมโยงไปถึงวัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอน บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่เพื่อเป็นการสืบสานรักษาประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี

นับเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนชุมชนและจังหวัดอุตรดิตถ์

พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรมขบวนเครื่องสักการะและขบวนเทิดพระเกียรติฯ อันยิ่งใหญ่จาก 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนางรำจาก 9 อำเภอ จำนวน 1,111 คน พร้อมใจสวมใส่ชุดผ้าทอร่วมรำถวายพระแท่นศิลาอาสน์
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

การกราบนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์พระยืนและพระนอนในบริเวณ 3 วัดเชื่อมโยงกันกว่า 400 ไร่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกคืน การกวนพุทรา แขวนบาตร การฟังเทศน์มหาชาติ 13 วั น13 กัณฑ์ การหล่อรูปเจ้าเงาะ การทำบุญตักบาตรพระร้อย การเวียนเทียนรอบพระแท่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้าน, ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 2,000 ร้านค้า

วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย สังกัดคณะธรรมยุตนิกาย มีเนื้อที่ 182 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมายาวนานจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญประจำชาติไทย

พระแท่นศิลาอาสน์เป็นแท่นศิลาแลง ขนาดกว้าง 8 ฟุตยาว 9 ฟุต สูง 3 ฟุต ซึ่งภายหลังได้มีการก่อฉาบปูนครอบทับเพื่อไม่ให้ถูกทำลายได้โดยง่ายประดับลวดลายโดยรอบด้วยลายแกะสลักไม้และลายบัวคว่ำบัวหงายประดับกระจกเป็นพุทธบัลลังก์ ประดิษฐานอยู่กลางพระวิหารหลวง โดยมีมณฑปครอบ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนและผู้มาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานนมัสการพระเท่นศิลาอาสน์ที่มีลักษณะเป็นงานวัด "ไหว้พระซื้อของ" ด้วยมีความเชื่อว่าการได้มาสักการะพระแท่นศิลาอาสน์จะได้รับอนิสงส์สูงสุดและยิ่งมานมัสการพระแท่น 3 หนไปสู่สวรรค์ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์สะท้อนถึงประเพณีวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส