“ลุงมณฑล” พอใจคำชี้แจงกรมบัญชีกลาง ยกมือขอโทษผู้เกี่ยวข้อง ยินดีให้สื่อติดตาม

10 ก.พ. 67

“ลุงมณฑล” พอใจหลังฟังคำชี้แจงจากกรมบัญชีกลาง ยกมือขอโทษผู้เกี่ยวข้องยินดีให้สื่อติดตาม เผยจะกลับบ้านไปถือศีลสงบจิตสงบใจ

พระครูชาครธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชบรรทม จ.พระนครศรีอยุธยา นำ นายมลฑล เพชรสังข์ อายุ 48 ปี โดยสวมใส่ชุดขาว เดินจากจังหวัพระนครศรีอยุธยาเข้าพบ น.ส.ศรีนวล อุบลวัฒนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายสวัสดิการ กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐกรมบัญชีกลาง  เพื่อสอบถามข้อมูลว่าทำไมชื่อของตนเองหายออกจากระบบทะเบียนราษฎร์ในอำเภอสีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากตนยังไม่เสียชีวิตหรือไปอยู่ต่างประเทศ เพราะที่ผ่านมาได้มีการโยกรถสามล้อไปทวงถามอย่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ แต่ไม่ได้รับคำตอบ เพราะถูกระบุว่าไม่มีรายชื่อในระบบการรับเบี้ยคนพิการ

กระทั่งโยกรถสามล้อจากจังหวัดสุโขทัยมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับมีชื่อเข้าไปในระบบทะเบียนบ้านและมีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการได้ จึงทำให้รู้สึกสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ แต่ไม่ดำเนินการค้นหาหรือแจ้งให้ตนทราบ

ด้าน น.ส.ศรีนวล อุบลวัฒนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายสวัสดิการ กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่สอบถึงข้อมูลของทะเบียนราษฎร์เป็นความรับผิดชอบของกรมการปกครอง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพราะตามหน้าที่ของกรมบัญชีกลางแล้ว จะไม่ทราบในรายละเอียด เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีหน้าที่จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับประชาชนเท่านั้น จึงทำให้ไม่ทราบขั้นตอน แต่จากการจัดการประสานกับหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า ขณะนี้ชื่อของนายมณฑล ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้ว พร้อมกลับสามารถดำเนินการขอรับสิทธิ์เบี้ยคนพิการได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม เป็นต้นไปในวงเงิน 800 บาทต่อเดือน ซึ่งตามขั้นตอนการโอนเบี้ยคนพิการสามารถทำได้ 4 วิธี คืน 1. โอนเข้าที่บัญชีตรงของผู้ขอรับสิทธิ์, 2. รับเงินสดกับกับหน่วยงานท้องถิ่น, 3. โอนเข้าบัญชีผู้อื่นที่ผู้ขอรับสิทธิ์มอบอำนาจ และ 4 มอบอํานาจให้ผู้อื่นรับเงินสดแทน

หลังได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางแล้ว นายมณฑล เปิดเผยความในใจเพิ่มเติม วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและขอโทษประชาชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากที่ตนได้มีพฤติกรรมด่ากราด แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจากมีความเครียดสะสมและไม่ได้พักผ่อน แต่ตอนนี้รู้สึกสบายใจก็จะเดินทางกลับ เพราะได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้ว โดยการเดินทางกลับครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปส่งที่พระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดราชบรรทม นำไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนเดินทางต่อกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดสุโขทัย โดยตั้งใจว่าจะกลับบ้านไปถือศีลพร้อมกับยินดีให้สื่อมวลชนไปติดตามชีวิตได้อย่างเต็มที่

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส