รำลึกถึงทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

3 ก.พ. 67

รำลึกถึงทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา  ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 67 ขณะที่นายสุทิน เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2567


เช้าวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา  ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567  นายสุทิน  คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

โดยในปีนี้มีทหารผ่านศึกที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพ หรือพิการดีเด่น ประจำปี 2567 ได้แก่

อาสาสมัครทหารพรานมานัส  สุทธิใส  ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนยางพารา อีกทั้งยังมีกิจการด้านการค้าขาย      

สำหรับทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2567 ได้แก่ 

พันเอก สมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคเหนือ
พลทหาร ภิญโญ คงปัญญา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3  ภาคกลาง  
พลทหาร บุญจันทร์  มัทนัง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบตรี เจริญศักดิ์  ชูสง  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3  ภาคใต้        

สำหรับทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับรางวัลชมเชยในภาคอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัล ในวันนี้เช่นเดียวกัน

โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ทั้งนี้ พิธีวางพวงมาลาได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นการวางพวงมาลาของผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม มูลนิธิ ทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่าง ๆ       

สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 องค์การ ฯ ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย


advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส