DIPROM ตอบรับ Soft Power ชูศักยภาพนักออกแบบไทย ผลักดันไกลสู่ระดับสากล

1 ก.พ. 67

DIPROM ร่วมผลักดันนักออกแบบไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ระดับสากล พร้อมส่งเสริม Soft Power ไทยในด้านแฟชั่น

ดีพร้อม...มุ่งสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลในเรื่อง Soft Power ด้านแฟชั่น พร้อมทั้งชูนโยบายเด่น “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต”

ภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ปรับตัวให้ก้าวทันเศรษฐกิจยุคใหม่ (RESHAPE THE ECONOMY) ปรับเปลี่ยนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (RESHAPE THE AREA) ปรับเพิ่มการเข้าถึงโอกาส (RESHAPE THE ACCESSIBILITY) เน้นให้ความสำคัญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องมาจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนเวทีโลกที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี และอุตสาหกรรมแฟชั่นก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล

ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยรวมไปถึงนักออกแบบและแบรนด์สินค้าแฟชั่นของไทยสามารถเป็นที่รู้จักในประเทศแฟชั่นชั้นนำของโลก เริ่มจากการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทย และต่อยอดให้กับแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองในการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น น่าสนใจ ดึงดูดใจให้กับผู้บริโภคภายในประเทศไทยหันมาบริโภคสินค้าแฟชั่นที่ผลิตจากในประเทศไทย รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

จึงสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (DIPROM Thai Designer Lab 2024) เพื่อสนับสนุนนักออกแบบไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าในระดับสากล ซึ่งเป็นการตอบรับและส่งเสริม soft power ไทยในด้านแฟชั่น พร้อมสนับสนุนนักออกแบบและผู้ประกอบการให้มีการปรับตัวให้ก้าวทันเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต”

โดยกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมสร้างสรรค์ เรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ พร้อมรับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกสุด Exclusive กับดีไซเนอร์ระดับประเทศที่มีผลงานเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อาทิ คุณกีตาร์ PATINYA, คุณโย Renim Project, คุณอู๋ Panyame และ คุณสิทธิ์ 27 Friday เต็มอิ่มกับกิจกรรม Workshop ทั้งในด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์และการตลาดจากวิทยากรชื่อดังมากมาย และ ศึกษาดูงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมโอกาสสุดปังปุริเย่ที่จะพาบินลัดฟ้าไปทดสอบตลาดในต่างประเทศ

DIPROM Thai Designer Lab 2024 กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หรือคนที่มีไฟในด้านแฟชั่น เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพและก้าวไปสู่ระดับสากล สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ติดตามรายละเอียดการและสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : Diprom THAI Designer LAB โทร. 082 593 7342 Email : dipromthaidesignerlab@gmail.com

advertisement

ข่าวยอดนิยม