กองทัพเรือ เข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

4 ม.ค. 67

กองทัพเรือ พร้อมสนองนโยบายรัฐบาล เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อม ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่รับความเสียหาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดทำแผนฟื้นฟู

ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมอบหมายให้ กระทรวงกลาโหม จัดกำลังพลในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ทุกเหล่าทัพ เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง

โดยในส่วนของกองทัพเรือ พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงที่เกิดอุทกภัย อย่างเต็มขีดความสามารถ อาทิ การอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็ก และคนชรา รวมถึงขนย้ายสิ่งของ ยานพาหนะของประชาชน ไปยังพื้นที่ปลอดภัย การจัดเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม ให้แก่ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยปัจจุบันได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ และ ถนน ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ รวมถึง ให้หน่วยงานของกองทัพเรือจัดทำแผนฟื้นฟู และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตามข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย โดย ขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาส กำลังสำรวจ และรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยสนับสนุนของกองทัพเรือ โดยจะประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนต่อไป

กองทัพเรือช่วยประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติรวมถึงอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ ผูhบัญชาการทหารเรือ ซึ่งให้ความสำคัญในด้านการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนทั้งทางบก และทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน โทร.1696 พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

กองทัพเรือช่วยประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพเรือช่วยประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพเรือช่วยประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพเรือช่วยประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพเรือช่วยประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม