ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี-เตรียมเกษียณได้ง่าย ๆ สไตล์ฟรีแลนซ์-อาชีพอิสระ

21 ธ.ค. 66

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการประกอบอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ รวมทั้งอาชีพอิสระ และค้าขายออนไลน์ ต่างได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของธุรกิจบริการดิจิทัลที่มีความหลากหลาย

ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพอิสระ ได้รับความนิยมมาจากรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถจัดการและวางแผนเวลาตัวเองได้ตามความต้องการและเลือกรับงานได้ตามความสะดวก แต่ในขณะเดียวกันชาวฟรีแลนซ์ ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงการวางแผนทางการเงินที่ดี และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งการออมและการลงทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำ ทั้งการออมในระยะยาวดอกเบี้ยสูง การออมเพื่อลดหย่อนภาษี หรือการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณ

ทรูมันนี่ ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่คนทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน และช่วยให้เรื่องของการเงิน เป็นไปได้ ได้ทุกคน จึงได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่นอกเหนือจากตอบโจทย์เรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอบริการด้านการเงินทั้งด้านการลงทุนและการออม ให้คนไทยสามารถ ใช้จ่าย ออม ลงทุน ได้ครบจบในแอปเดียว พร้อมตอบโจทย์เทรนด์ของคนในยุคปัจจุบันที่ใส่ใจในของการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน และการลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากรายงานติดตามภาวะเงินฝากและการออมเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 โดย ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พบว่า ไม่เพียงแต่ลูกจ้างรายวันที่มีการออมเงินเพื่อวางแผนในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ฟรีแลนซ์และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระก็มีการออมระยะสั้นในอัตราส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ   ซึ่งบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เข้าถึงเป้าหมายการเงินให้กับคนสองกลุ่มนี้ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 1. บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง

  เพื่อการใช้จ่ายและออมในเวลาเดียวกัน หนึ่งในรูปแบบบัญชีเงินฝากที่เหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่ตายตัวในแต่ละเดือน คือ ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีความยืดหยุ่นในด้านสภาพคล่องให้ผู้ฝากสามารถถอนและใช้จ่ายเงินได้ตามความต้องการแบบไม่มีข้อจำกัดหรือข้อผูกมัดในเรื่องระยะเวลาการฝากหรือคงเงินไว้ในบัญชี แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของบัญชีประเภทนี้อยู่ที่ราว 2 - 4%

  โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากยอดเงินในบัญชีแบบรายวันโดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ในช่วงครึ่งปีและสิ้นปี  ซึ่งการออมผ่านบัญชีเงินฝากถือเป็นหนึ่งในการออมในรูปแบบระยะสั้น ที่ถึงจะให้ผลตอบแทนอาจจะไม่สูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น แต่ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าและความคล่องตัวมากสุด และหากเลือกดีๆ ก็อาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คิดได้ เช่นการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปทรูมันนี่ นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4%* แล้ว ก็ยังมีโอกาสได้รับเงินคืน 1%* ทุกการใช้จ่ายเมื่อมีการผูกบัญชีตัดจ่ายอีกด้วย ซึ่งตอบโจทย์ชาวฟรีแลนซ์และลูกจ้างรายวันให้มีอิสระในการเข้าถึงและใช้จ่ายได้ตามความต้องการ 
  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด

 2. การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี

  หนึ่งในภาระทางการเงินสำคัญที่ชาวฟรีแลนซ์ต้องคำนึงถึง คือ ภาระทางภาษี เนื่องจากเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นได้หากไม่ได้วางแผนล่วงหน้าและถ้าปีไหนมีงานเข้ามามากกว่าที่เคยคาดไว้ แต่ถึงจะประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยในการลดหย่อนภาษีและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินได้

  โดยผลิตภัณฑ์ด้านการลดหย่อนภาษีที่เป็นที่นิยมและสามารถลงทุนผ่านแอปได้อย่างสะดวกแล้วในสมัยนี้ จะประกอบไปด้วย SSF (Super Saving Funds  หรือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว) ที่มีระยะถือครองขั้นต่ำ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อกองทุน และ RMF (Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) ซึ่งมีเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี การลงทุนในกองทุนทั้ง 2 รูปแบบจะช่วยตอบโจทย์ทั้งการลดหย่อนภาษีของผู้มีเงินได้ และยังสร้างผลตอบแทนเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาวได้

  ซึ่งชาวฟรีแลนซ์และลูกจ้างรายวันที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีจะต้องวางแผนในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี โดยคำนึงถึงรายได้และรายจ่ายประจำของตนเองให้สมดุลกัน เพราะการลงทุนในรูปแบบนี้จะเป็นการลงทุนในระยะยาวที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเงินก้อนไปลงทุนตามระยะที่กำหนดและอาจจะมีสภาพคล่องต่ำ เพราะหากไม่ลงทุนประจำตามเงื่อนไขหรือทำการขายคืนเพื่อเอาเงินออกมาก่อนครบระยะตามกำหนดของแต่ละกองทุนก็จะเสียประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้และอาจเจอค่าธรรมเนียมที่ทำให้คิดละไม่คุ้ม โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ทรูมันนี่ยังได้มีการมอบโปรโมชั่นสำหรับการลดหย่อนภาษี 

  โดยได้รวม SSF/RMF และประกันเด็ดตัวดังมากมายให้เลือกช้อป พร้อมตอบโจทย์ให้คุณใช้ชีวิตอย่างสนุก ผ่านการลดหย่อนภาษี แถมมีข้อเสนอรับชำระการซื้อด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือรับเงินคืน 0.2% ของยอดเงินลงทุน

 3. การออมเพื่อการเกษียณกับกองทุนการออมแห่งชาติ 

  อีกหนึ่งรูปแบบการออมที่กลุ่มฟรีแลนซ์และลูกจ้างรายวันควรให้ความสำคัญ คือ การการออมในระยะยาวเพื่อการเกษียณ โดยล่าสุด ทรูมันนี่ได้ร่วมมือกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการออมให้แก่คนไทยอายุ 15 -60 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม. 40 ทางเลือก 1 ที่ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญของรัฐ และไม่ได้เป็นผู้มีรายได้ประจำ ในการออมเงินกับกอช. ผ่านแอปทรูมันนี่ ที่สามารถสมัครง่าย ๆ ผ่านแอปฯ เพียง 3 นาที

  และฝากเงินได้ไม่จำกัดครั้งการฝากเงินออมต่อเดือน แค่ออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง และมียอดเงินฝากรวมรายปีไม่เกิน 30,000 บาท โดยสิทธิประโยชน์ของการออมกับกอช. จะประกอบไปด้วยการรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไปสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 30,000 บาทต่อปี รับเงินบำนาญตลอดชีพหลังเกษียณอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงสุด 12,000 บาทต่อเดือน และการันตีผลตอบแทนการลงทุน ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก**

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม