"ไทยสร้างไทย" ย้ำหนุนสมรสเท่าเทียม พร้อมดันกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ

20 ธ.ค. 66

"เบสท์" ประกาศย้ำ หนุนกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” ชี้ ได้เข้าสภาแล้วจะเป็นก้าวย่างสำคัญ ของคนหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย ระบุ ไทยสร้างไทย ขอผลักดัน กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติคู่ขนานไปกับ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมด้วย

เบสท์ วงศไพโรจน์กุล  รองโฆษก และคณะทำงานผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุม ครม.โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมเข้าสภาว่า หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานและภาคส่วน เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลยุติธรรมแล้วจะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะเสนอร่างนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 66) หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาจะทำให้คนเพศหลากหลายสามารถสมรสกันได้ และได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทุกประการเฉกเช่นคู่รักชายหญิง

เบสท์  ซึ่งขับเคลื่อนประเด็นด้านความเท่าเทียมทางเพศให้กับพรรคไทยสร้างไทย กล่าวไว้ในวงเสวนา “โค้งสุดท้ายก่อนสมรสเท่าเทียมเข้าสภา” ที่จัดโดยกลุ่ม Young Pride Club เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า เหตุผลหนึ่งที่เขาเลือกร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยเพราะ อยากขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศเพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมที่แท้จริงในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยที่สนับสนุนคนตัวเล็กและคนเพศหลากหลายให้ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

เบสท์ ระบุเพิ่มว่า ตลอดการต่อสู้ของการขับเคลื่อนสมรสเท่าเทียม ประเทศไทยมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ร่าง ซึ่งมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย แต่มีใจความสำคัญที่เหมือนกันคือ คู่รักเพศเดียวกันจะได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกับคู่รักทั่วไป และเบสท์เชื่อว่า หากกฎหมายผ่านร่างและประกาศใช้ได้จริง คนเพศหลากหลายจะได้สิทธิที่สำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่คู่รักเพศหลากหลายควรจะต้องได้อย่างเท่าเทียม เช่น การรับบุตรบุญธรรม การรับมรดก การทำประกันชีวิต เป็นต้น

นอกจากนี้ด้วยความพยายามของหลายฝ่ายที่อยากทำให้ประเทศไทยเป็น Destination หรือปลายทางของการท่องเที่ยวของเพศหลากหลาย จากความพยายามผลักดัน Soft Power ที่เกี่ยวข้องเช่น ซีรีส์วาย คาบาเร่ต์โชว์ หรือการเป็นเจ้าภาพงาน World Pride ในปี 2028 ที่สอดคล้องกับการทำให้งาน Bangkok Pride ซึ่งเป็นงานไพรด์ใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีผู้ร่วมงานกว่า 100,000 คน เบสท์จึงย้ำว่าการพิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมครั้งนี้จึงสำคัญมาก เพราะหากการผลักดันสำเร็จ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศจริง ๆ

แต่ในพันธกิจของเบสท์และพรรคไทยสร้างไทย จะผลักดัน พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติคู่ขนานไปกับ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เพราะต่อให้สมรสเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้จริง แต่ถ้ายังมีการเลือกปฏิบัติ ตีตรา และไม่ยอมรับตัวตนและอัตลักษณ์ทางเพศเกิดขึ้นในสังคม ความเท่าเทียมทางเพศในไทยก็จะยังไม่นับว่าเป็นความเท่าเทียมที่แท้จริง ซึ่งเป็นหมุดหมายต่อไปที่เบสท์และพรรคไทยสร้างไทยจะขับเคลื่อนในอนาคตต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม